alles om het mooie vak van boer
onder de aandacht te brengen

Alles om het mooie vak van boer onder de aandacht te brengen

Agnes is in 1980 als tweede dochter in een boerengezin geboren. Op jonge leeftijd stond al vast dat ze iets met dieren ging doen, maar veearts leek altijd het einddoel. Door de jaren heen is dat er niet van gekomen en heeft ze uiteindelijk na veel wikken en wegen, toch als dochter het bedrijf van haar ouders overgenomen. In 2010 kwam Agnes de liefde van haar leven tegen: Albert. Hij is ook in 1980 geboren, ook als tweede kind in ook een boerengezin. In 2014 is dochter Lieke en in 2016 is zoon Geert geboren. Samen zorgen ze dat de boerderij blijft draaien. Albert werkt nog bij een loonwerker en Agnes is gestart met boerderij educatie, geeft rondleidingen aan groepen en geeft lezingen over het (vrouwelijk) agrarisch ondernemerschap.

Sinds haar deelname in 2007 aan een televisieprogramma waarin zij als boerin een man zocht, zijn voor Agnes heel wat deuren opengegaan en is zij bekend geworden als Boerin Agnes. Ze is voor Cordaid op reis geweest naar Brazilië om daar de boeren te ontmoeten en te horen hoe zij zich staande houden tegen de opkomende soja teelt. Ze is in moeilijke tijden van het bedrijf brieven gaan schrijven naar diverse politica en is daardoor bekend geworden met lokale, nationale en internationale politiek. In een ander televisie programma heeft ze zelfs een zeer persoonlijke inkijk gegeven in haar dagelijks leven als boer. Ze schroomt zich niet om zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor zijn ook weer nieuwe kansen voorbijgekomen, die ze, als ze bij haar passen, met beide handen aangrijpt. Zo heeft ze tijdens TEDxMaastricht2018 een Talk gehouden en in samenwerking met Professor Peter Peters een theatertour gedaan. Alles om het mooie vak van boer onder de aandacht te brengen en daardoor haar eigen boeren toekomst veilig te stellen.

De boerderij

Agnes woont met haar gezin sinds 2015 op hun boerderij in Gasselternijveen, een dorpje aan de rand van de Drentse Veenkoloniën. In datzelfde jaar is er voor de melkkoeien een nieuwe, Integraal Duurzame Stal gebouwd, die ook nog eens over het certificaat van de Duurzame Maatlat Veehouderij beschikt. Helemaal klaar voor de toekomst dus. In deze nieuwe stal is ruimte voor 160 koeien. De oude stallen, gebouwd in 1977, zijn vervolgens helemaal vrij gemaakt van asbest en aangepast voor de huisvesting van het jongvee. In deze oude stallen kan het jongvee hun hele ontwikkelingsfase van kalf tot koe doorlopen. De kalfjes worden geboren in een groot strohok. Na een weekje goed verzorgt te zijn in een eenlingbox, gaat het kalf naar een van de ruime strohokken met een kalverdrinkautomaat. Daar blijft het kalf ongeveer tot ze 3 à 4 maanden oud is. Hierna gaat ze naar de ligboxenstal, welke speciaal op maat is aangepast aan de grootte van leeftijd.

Alle grond die bij de boerderij hoort ligt om de bebouwing heen. De koeien hebben zo heel gemakkelijk de mogelijkheid om naar buiten te kunnen, als het weer dat tenminste toelaat! Op de grond wordt mais en gras geteeld, allemaal bedoeld als voer voor de eigen koeien.

Met zonnepanelen wordt eigen energie opgewekt. Ook wordt op de boerderij zelf kunstmest gemaakt. Alle lucht die namelijk uit de nieuwe stal komt, gaat eerst door de luchtwasser. Deze wasser bindt de ammoniakmoleculen uit de stallucht aan water. Het mengsel dat dan ontstaat, spuiwater genaamd, wordt in het voorjaar als kunstmest op het land uitgereden om het gras te laten groeien.

mijn diensten

De oude melkput en tanklokaal zijn op een originele manier omgebouwd tot ontvangstruimte. Groepen tot ongeveer 50 personen kunnen hier ontvangen worden. Deze ruimte kan zowel gehuurd worden voor enkel een vergadering, maar ook in combinatie met een rondleiding over het bedrijf. Mocht je interesse hebben om Boerin Agnes als spreker in te huren, of bij haar op de boerderij haar verhaal over zichzelf en/of over de koeien te horen vertellen, neem dan contact op, want daar werkt ze graag aan mee!

het leven van boerin agnes

Agnes heeft de hoogtepunten van haar leven op papier gezet en dit omgetoverd tot een mooi boekwerk. Het is haar levensverhaal, maar tevens een inspiratie verhaal. Voor elke ondernemer is het boeiend om te lezen, hoe je met uitdagingen om kunt gaan. Voor een niet-boer geeft het een beeld over het verhaal dat achter een glas melk schuilt.

Updates

Baby Maaike geboren

Spijkers met Koppen

WNL op Zondag

Mijn TEDxMaastricht Talk online!!

/
http://youtube.be/wb7W_viKFH4

Hallo wereld.

/