alles om het mooie vak van boer
onder de aandacht te brengen

Alles om het mooie vak van boer onder de aandacht te brengen

In 1980 ben ik, Agnes, als tweede dochter in een boerengezin geboren. Op jonge leeftijd stond al vast dat ik iets met dieren ging doen, veearts leek altijd het einddoel. Door de jaren heen is dat er niet van gekomen en heb ik uiteindelijk na veel wikken en wegen, toch als dochter het bedrijf van mijn ouders overgenomen. In 2010 kwam ik de liefde van mijn leven tegen: Albert. Hij is ook in 1980 geboren, ook als tweede kind in ook een boerengezin. In 2014 is dochter Lieke, in 2016 zoon Geert en in 2019 is dochter Maaike geboren. Samen zorgen we dat de boerderij blijft draaien. Albert werkt af en toe nog bij een loonwerker en ik ben gestart met boerderij educatie, geef rondleidingen aan groepen en ik geef lezingen over het (vrouwelijk) agrarisch ondernemerschap.

Sinds mijn deelname in 2007 aan het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw, waarin ik als boerin een man zocht, zijn voor mij heel wat deuren opengegaan en ben ik bekend geworden als Boerin Agnes. Ik ben voor Cordaid op reis geweest naar Brazilië om daar de boeren te ontmoeten en te horen hoe zij zich staande houden tegen de opkomende soja teelt. Ik ben in moeilijke tijden van het bedrijf brieven gaan schrijven naar diverse politica en ben daardoor bekend geworden met lokale, nationale en internationale politiek. In een ander televisie programma, Onze Boerderij, heb ik zelfs een zeer persoonlijke inkijk gegeven in mijn dagelijks leven als boer. Ik schroom mij niet om me kwetsbaar op te stellen. Hierdoor zijn ook weer nieuwe kansen voorbijgekomen, die ik, als ze bij mij passen, met beide handen aangrijp. Zo heb ik tijdens TEDxMaastricht2018 een Talk gehouden en in samenwerking met Professor Peter Peters een theatertour gedaan. Alles om het mooie vak van boer onder de aandacht te brengen en daardoor mijn eigen boeren toekomst veilig te stellen.

De boerderij

Ik woon met mijn gezin sinds 2015 op onze boerderij in Gasselternijveen, een dorpje aan de rand van de Drentse Veenkoloniën. In datzelfde jaar is er voor de melkkoeien een nieuwe, Integraal Duurzame Stal gebouwd, die ook nog eens over het certificaat van de Duurzame Maatlat Veehouderij beschikt. Helemaal klaar voor de toekomst dus. In deze nieuwe stal is ruimte voor 160 koeien. De oude stallen, gebouwd in 1977, zijn vervolgens helemaal vrij gemaakt van asbest en aangepast voor de huisvesting van het jongvee. In deze oude stallen kan het jongvee hun hele ontwikkelingsfase van kalf tot koe doorlopen. De kalfjes worden geboren in een groot strohok. Na een weekje goed verzorgd te zijn in een eenlingbox, gaat het kalf naar een van de ruime strohokken met een kalverdrinkautomaat. Daar blijft het kalf tot ze 3 à 4 maanden oud is. Hierna gaat ze naar de ligboxenstal, welke speciaal op maat is aangepast aan de grootte van leeftijd.

Alle grond die bij de boerderij hoort ligt om de bebouwing heen. De koeien hebben zo heel gemakkelijk de mogelijkheid om naar buiten te kunnen, als het weer dat tenminste toelaat! Op de grond wordt mais en gras geteeld, allemaal bedoeld als voer voor de eigen koeien.

Met zonnepanelen wordt eigen energie opgewekt. Ook wordt op de boerderij zelf kunstmest gemaakt. Alle lucht die namelijk uit de nieuwe stal komt, gaat eerst door de luchtwasser. Deze wasser bindt de ammoniakmoleculen uit de stallucht aan water. Het mengsel dat dan ontstaat, spuiwater genaamd, wordt in het voorjaar als kunstmest op het land uitgereden om het gras te laten groeien.

mijn diensten

De oude melkput en tanklokaal zijn op een originele manier omgebouwd tot ontvangstruimte. Groepen tot ongeveer 50 personen kunnen hier ontvangen worden. Deze ruimte kan zowel gehuurd worden voor enkel een vergadering, maar ook in combinatie met een rondleiding over het bedrijf. Mocht je interesse hebben om mij als spreker in te huren, of bij mij op de boerderij mijn verhaal over mijzelf en/of over de koeien te horen vertellen, neem dan contact op, want daar werk ik graag aan mee!

het leven van boerin agnes

De hoogtepunten van mijn leven heb ik op papier gezet en dit omgetoverd tot een mooi boekwerk. Het is mijn levensverhaal, maar tevens een inspiratie verhaal. Voor elke ondernemer is het boeiend om te lezen, hoe je met uitdagingen om kunt gaan. Voor een niet-boer geeft het een beeld over het verhaal dat achter een glas melk schuilt.

Het boek kost 15 euro.

Updates

Zomersluiting

/
De gehele maand augustus is de boerderij winkel wel geopend,…

Boerderij automaten winkel

/
Bij ons op de boerderij is nu ook een echte boerderij automaten…

Juweeltje

/
“Zijn jullie boeren onderling concurrenten van elkaar of toch…

Plattelandsontwikkeling